Ny National Handlingsplan kan blive løftestang for væsentlige lavere priser på DAA- og anden Hepatitismedicin!

0 237

Hepatitis C – Konference på Christiansborg med fokus på Ny National Handlingsplan

Landstingssalen var fyldt med deltagere, læger, sygeplejerske, behandlere, Hepatitis C specialister, politikere og andre aktører indenfor området – godt 60 deltagere var mødt onsdag den 31. august 2016.
Dansk Hepatitis Foreningen var stærkt repræsenteret med en fra bestyrelsen samt 3 medlemmer.
Blandt deltagerne sås ud over Dansk Hepatitis Forening, repræsentanter fra Danmarks Bløderforening, Brugerforeningen for aktive stofmisbrugere samt AIDS-Fondet.

Det overordnede formål var at sætte fokus på bekæmpelse af Hepatitis C, og mødet var etableret af Sundhedsordfører Jane Heitmann(V) og medicinalfirmaet Gilead Danmark. (Gilead var det første medicinalfirma der kunne præsentere DAA-midlet Sovaldig i 2014.)
En af de vigtigste redskaber for at kunne gøre Danmark til ”Hepatitis C frit land” er et samlet kommitment fra interessenterne til, at få opdateret Den Nationale Handlingsplan fra 2007. En opdatering eller en helt ny National Handlingsplan kan kun gennemføres på baggrund af og efterfølgende i samarbejde med Sundhedsminister Sophie Løhde.

Mødet bestod af en række aktuelle problemstillinger, et specialistpanel med oplægsholdere bl.a.: Jeffrey Lazarus, Professor, Rigshospitalet, tilknyttet ELPA`s Hep CORE projekt; Nina Weis, Forskningslektor, Overlæge Hvidovre Hospital; Jens Lundgren, professor, Rigshospitalet, SACC-projektet; Anne Lindbo Øvrehus, Infektionsmediciner, Afdelingslæge Odense Universitets Hospital samt en række andre eksperter.

Efter god indledning ved Sundhedsordfører Jane Heidemann(V), rettede formanden Søren R. Holm, Dansk Hepatitis Forening en appel til hele forsamlingen om at indlæggene og debatten kom til at omfatte alle Hepatitis C-smittede og ikke kun nuværende og tidligere misbruger som udgør ca. 55% af alle smittede. Søren R. Holm pointerede at en Ny National Handlingsplan, for at udrydde virus og begrænse smittefaren, også får en plan og strategi for, hvorledes vi får fat i de øvrige ca. 45% der er smitte på anden måde. Vigtigheden, alvoren og behovet for en Ny National Handlingsplan understreges, når vi det sidste halve år har oplevet en voldsom stigende interesse og igangsætning af private initiativer for ”egen import af DAA-midler” – et udtryk for det pres patienterne er udsat for når ”de parkeres med begrundelsen – ikke syg nok”

Udover Sundhedsordfører Jane Heidemann, Venstre var folketinget repræsenteret med medlemmer fra Alternativet og Enhedslisten der deltog i debatten. Det var opfattelsen at denne politiske gruppe kommittede sig til efterfølgende at tage initiativ til et møde, med fremlæggelsen af Hepatitis C Konferensens resultater over for, Sundhedsminister Sophie Løhde
Konferencen viste, som den skred frem, at der var stor opbakning og enighed om behovet for en Ny Nationalhandlingsplan som skal omfatte alle Hepatitis C-smitte.

Professor Jeffrey Lazarus (tilknyttet ELPA´s Hep CORE projekt) præsenterede det internationale perspektiv, Dette var en virkelig flot og rammende præsentation, som gjorde stort indtryk og på opfordrende vis anbefalede, at den danske regering via WHO’s 2030 plan for Hepatitis C, iværksatter udarbejdelse af en plan for håndtering af Hepatitis C i/for DK.
Jeffrey Lazarus’ indlæg blev godt modtaget af salen og mange var efterfølgende af den opfattelse, at indlægget var et stærkt bidrag der stod som et fagligt ”take off” i forhold til en kommende politisk proces med udarbejdelse af ” National Handlingsplan til udryddelse Hepatitis C i Danmark”

”Den dyre medicin”, (der truer med, at sprænge de regionale sygehusbudgetter, fyringer af personale eller/og prioritering af patienter som ”parkeres med begrundelsen – ikke syg nok”) var et af temaerne på Hepatitis C Konferencen.

Et tema hvorunder, dir. Kenneth Brysting, Gilead Danmark fremlagde principperne for medicinalfirmaets prisfastsættelse som den pris medicinen er værd for samfundet.
Hvordan er ser sundhedssituationen ud i Danmark, hvor mange syge er der, hvilke behandlingsmuligheder findes, hvad er den nuværende situation og hvor meget vil samfundet vinde ved, at få tilført og anvende medicinalfirmaets produkter. Ud fra en samlede værdivurdering fastlægges prisen på produktet.

I debatten der var meget sprængfyldt, dog med stor saglighed, stod det klart, at kravet til Gilead Danmark og øvrige medicinalfirmaer med DAA midler, var en betydelig lavere pris.
Ud fra dir. Kenneth Brystings fremlæggelse lå et klar signal om, at Gilead Danmark selvfølgelig er klar til at gå til forhandlingsbordet så snart der foreligger en ny aktuel handlingsplan, så man kender det fremtidige behandlingsomfang og forhandlingsgrundlag, nøjagtig som man har gjort i flere af de lande som professor Jeffrey Lazarus berettede om i sit oplæg først på konferencen.

Alt i alt en fantastisk konference, vi fik en status nationalt og internationalt, vi var alle overbevist om at Hepatitis C kan udryddes, der var enighed om hvad der skal gøres, og enighed om, at vejen via folketingsrepræsentanterne nu går gennem dialog med Sundhedsminister Sophie Løhde for at få en Ny National Handlingsplan.

Med afslutningsreplikken ” at i dag dør flere af Hepatitis C end af HIV og Aids” i mente, at alle bør behandles, at de samlede muligheder er til stede så smitterisikoen kan elimineres og Hepatitis C kan helbredes i Danmark – så er det nu der skal handles!

Set, hørt og oplevet af

Søren R. Holm
Dansk Hepatitis Forening

Administrator

Vis alle indlæg af Administrator

Skriv en kommentar

Din email addresse vil ikke blive synlig. De nødvendige felter er markeret *

Kontakt

Søren R. Holm, Formand
Dansk Hepatitis Forening
c/o Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
8000 Aarhus C

Telefon (0045) 23982277
Email: ahp@mail.dk
www.hepatitis.dk

Cvr. nr. 35736700

Kontakt Webmaster

Ønsker du hjælp til indlæg eller har du foreslag til hjemmesiden, så kontakt vores webmaster.

mail: web@hepfo.dk
Top