Ny hjælp og rådgivning til Hepatitispatienter

 

Du har Hepatitis C, men er desværre ikke syg nok til at få behandling!
Jo, det er rigtig nok, at hvis man er diagnosticeret som Hepatitissmittet, så kan man komme i den situation
at man ikke kan blive helbredt i Danmark, fordi man ikke er syg nok.
Man kan blive tvunget til at vente på en behandling til truslen om leverkræft bliver overhængende.

 

Hjælpen kommer ikke af sig selv
Efter den gamle Hepatitisforening lukkede i 2010, stod en stor gruppe hepatitispatienter uden tilstrækkelig hjælp og rådgivning. Der har siden været et forfærdeligt tomrum hvor kun et fåtal af private eller veletablerede hjælpeorganisationer har villet røre ved sagen.

 

Sådan er det ikke længere!
I maj 2014 for blot få måneder siden lykkedes det nuværende patienter, pårørende, infektionsspecialister, læger og sygeplejersker, at starte en helt ny og tidssvarende patientforening med navnet Dansk Hepatitis Forening. Foreningen er landsdækkende og arbejder på etablering af faste mødesteder i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Således er mødestedet i Grønnegade i Aarhus allerede en realitet.
Bliv medlem og bekæmpe Hepatitis C-virus nu.

 

Du er velkommen
Har du brug for et personligt møde så kig ind hver tirsdag mellem 12 og 16 på Grønnegade 80, 4.sal, Aarhus C hvor vi er i husfællesskab med Frivilligforeningen. Ring på tlf. 23 98 22 77 eller send en mail på ahp@mail.dk så du ikke går forgæves, så reservere vi en aftale til dig, uanset om du er patient, pårørende eller blot vil vide mere.

 

Vi er dem, de andre ikke må lege med, vi er det dårlige selskab”
Hepatitispatienter er stærkt stigmatiseret og presses ofte både privat og på arbejdsmarkedet, hvilket sætter den enkelte i en situation hvor man står helt alene.

I Danmark skønnes at der er 5.000 registrerede Hepatitis C patienter, men kun halvdelen af disse følges systematisk, hvilket formodentlig skyldes at patienterne ikke kan se at det har noget formål! De behandlingstilbud der har været, var ikke gode nok og ikke mindst var bivirkningerne ofte forfærdelige.

I dag har man så fået en medicin der virker, endog uden bivirkninger – men kun de patienter der næsten er livstruet vil man i Danmark bevillige denne behandling. Vi har tidligere antaget at der i Danmark var et mørketal på 20.000 -25.000 danske patienter, men Statens Serumsinstitut skønner at der er mere end 30.000 mennesker i Danmark der er smittet. På verdensplan dør mere end 1,5 millioner mennesker hver år af Hepatitis, hvilket er mere end Hiv og Aids.

 

Hepatitis C er ikke nogen ”fancy” eller ”oplagt sag” som giver popularitet, berømmelse eller stemmer at tage sig af eller kæmpe for. ”Det er jo bare stiknarkomaner, folk med hang til Bizar Sex, tatoveringer, piercinger – alle som stort set selvforskyldt er blevet smittet”. Dansk Hepatitis Forening vil gerne udfordre og tage diskussionen med udgangspunkt i at bl.a. ovennævnte grupper og deres livsstil er en del af det samfund vi har et fælles ansvar for.

Hepatitis C er en udvikling af Gul Feber der har været kendt i 2-300 år mest knyttet til tropiske områder, hvor smitten er sket via særlige myggearter. Smitten er ligeledes blodbåren og er i vores tid ofte viderebragt via blodtransfusioner, deling af inficerede kanyler mellem stiknarkomaner, meget sjældent gennem sex, tatoveringer og piercinger. Kort sagt virus spredes blodbårent via de muligheder der ligger i et samfund på et givet tidspunkt.

 

Udryd Hepatitis C-virus
Eksperterne siger Hepatitis C kan udryddes i løbet af 20 år. Dette er ikke acceptabelt – være med i kampen – Vi skal i gang nu og kan gøre det på 10 år.

Det er indtil videre ikke lykkedes os i Dansk Hepatitis Forening at opnå offentligt økonomisk støtte eller tilskud, så vi er pt. udelukkende finansiereret af medlemskaber og private donationer.

Vi har brug for alle der vil hjælpe, kontakt os og vi finder en opgave og en rolle til dig.
Tegn medlemskab, send blot en mail eller ring Kontingent og donationer kan indsættes direkte på vores bankkonto.

Kontakt

Søren R. Holm, Formand
Dansk Hepatitis Forening
c/o Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
8000 Aarhus C

Telefon (0045) 23982277
Email: ahp@mail.dk
www.hepatitis.dk

Cvr. nr. 35736700

Kontakt Webmaster

Ønsker du hjælp til indlæg eller har du foreslag til hjemmesiden, så kontakt vores webmaster.

mail: web@hepfo.dk
Top