Dansk Hepatitis Forening er en almennyttig og sygdomsbekæmpende patientforening som blev stiftet den 24. maj 2014.

 

Foreningens formål er :

  • at støtte hepatitisramte til at leve bedst muligt med deres sygdom
  • at sikre de hepatitissmittedes rettigheder og retsstilling
  • at bekæmpe fordomme og stigmatisering i forbindelse med hepatitissmittede
  • at tilvejebringe opdateret viden på området og arbejde for at nye effektive behandlinger igangsættes hurtigt og tilbydes alle som er hepatitissmittede
  • at formidle og informere offentligheden, de registrerede patienter, samt arbejde for at nå målgruppen bag “mørketallene”, således at antallet af ikke-registrerede patienter mindskes betydeligt

 


Bestyrelse

Formand: Søren R. Holm, patient, Ebeltoft 
Bestyrelsesmedlem: Agnes Pernille Sauer, Sygeplejeske, Infektionsmed. Q, Aarhus Universitetshospital
Bestyrelsesmedlem: Peter D.C. Leutscher, forskningschef, phd, lektor Regionshospitalet Randers og
Klinisk Institut ved Aarhus Universitetshospital

Bestyrelsesmedlem: Marie A. Holm, Social og Sundhedsass., Hadsten
Bestyrelsesmedlem: Fanni Andersen, Hornslet
Bestyrelsesmedlem: Johnny Vig Steen, Randers

Kontakt

Søren R. Holm, Formand
Dansk Hepatitis Forening
c/o Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
8000 Aarhus C

Telefon (0045) 23982277
Email: ahp@mail.dk
www.hepatitis.dk

Cvr. nr. 35736700
Top