Til tidligere medlemmer/støttepersoner for Dansk Hepatitisforening

Dansk Hepatitisforening er lukket, men heldigvis har vi fået muligheden for at fortsætte arbejdet med bl.a. at få skabt en national handlingsplan for hepatitis C i Leverforeningens regi. En solid forening med stor indflydelse.

Tidligere medlemmer af Dansk Hepatitisforening har mulighed for at blive medlem af Leverforeningen for kun 100,- hvis man melder sig ind inden 2018. Herefter er kontingentet kr. 225,- for enkeltmedlemsskab, kr. 300,- for familiemedlemskab.

Leverforeningen udgiver medlemsblade 4 gange om året, laver flere arrangementer og har en åben telefonlinie, åben i dagtimerne på hverdage, hvor man kan få en snak om det at være patient eller pårørende til en patient.

Der er opbakning fra Leverforeningens bestyrelse i at danne en interessegruppe i forhold til hepatitis C med formanden Lone McColaugh og undertegnede som tovholdere.

Endvidere vil “Importgruppen” for hepatitis C kopimedicin fortsætte som en særskilt gruppe og bliver ikke underlagt Leverforeningen.

Dansk Hepatitisforenings hjemmeside og facebookside vil fremover komme til at linke videre til Leverforeningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

Pernille Sauer, Sygeplejerske og tidligere medlem af Dansk Hepatitisforenings bestyrelse

 

Til kommende medlemmer af Leverforeningen

Vi vil hermed byde ny medlemmer velkommen i Leverforeningen. Vi håber, rigtig mange vil tage imod tilbuddet om medlemskab af Leverforeningen og gøre brug af vores rabat på medlemskontingent resten af året.

Tilmelding til Leverforeningen kan ske på vores hjemmeside, www.leverforeningen.dk og kontingent indbetales på vores konto, reg.nr. 1551, kontonr. 778 8304.

Med venlig hilsen

Lone McColaugh, Landsformand for Leverforeningen

 

 

Kontakt

Søren R. Holm, Formand
Dansk Hepatitis Forening
c/o Frivilligcenter Aarhus
Grønnegade 80
8000 Aarhus C

Telefon (0045) 23982277
Email: ahp@mail.dk
www.hepatitis.dk

Cvr. nr. 35736700

Kontakt Webmaster

Ønsker du hjælp til indlæg eller har du foreslag til hjemmesiden, så kontakt vores webmaster.

mail: web@hepfo.dk
Top